Darbas marijampoleje

darbas marijampoleje

Karjeros ir studijų galimybės Konkursinio balo sandara Marijampolės kolegijos socialinio darbo studijų programos tikslas — rengti specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungti į projektinę veiklą, plėtoti inovatyvias paslaugas; sugeba kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus bei naujoves; geba teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; geba suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą.

Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per 3, o ištęstinių per 4 metus, absolventai įgyja darbas marijampoleje profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio darbas marijampoleje diplomą.

darbas marijampoleje

Bendrieji koleginių studijų dalykai — 15 kr. Studijų krypties dalykai — 96 kr.

darbas marijampoleje

Profesinės veiklos praktikos — 30kr. Baigiamasis darbas — 9 kr.

darbas marijampoleje

Socialinis darbas sveikatos priežiūroje ar Socialinio darbo vadyba. Laisvai pasirenkami dalykai — 9 kr.

darbas marijampoleje

Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas. Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai. Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas.

Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų darbas marijampoleje programoje numatyti studijų rezultatai.

darbas marijampoleje

Galutinį nigerijos dvejetainių opcionų brokeris sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas.

Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.

MarijampolėjeKalvarijojeŠakiuose prieš 7 d.

Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki Karjeros ir studijų galimybės: Studentai gali dirbti Lietuvos ir užsienio valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose bei organizacijose, įkurti ir vadovauti nuosavam socialiniam verslui.

Tolesnių studijų galimybės: Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

darbas marijampoleje

Studijų programa.

Panašūs apžvalgos