Prekybos kontrolės ir eksporto sistema

Strateginės ir dvejopos paskirties prekės

Neišvardytos dvejopo naudojimo prekės: tam tikrų I priede neišvardytų prekių, eksportui gali būti taikomas leidimas, jei yra pagrindo manyti, kad jas ketinama naudoti biologiniams, prekybos kontrolės ir eksporto sistema, branduoliniams ginklams ar balistinių raketų programai.

prekybos kontrolės ir eksporto sistema

Išimtiniais atvejais ES šalys gali taikyti neišvardytoms prekėms papildomas kontrolės priemones visuomenės saugumoarba žmogaus teisiųapsaugos sumetimais. ES šalys taip pat gali taikyti apribojimus su dvejopo naudojimo prekėmis susijusiųtarpininkavimo paslaugų teikimui ir jų tranzituiper ES.

Laisvas dvejopo naudojimo prekių judėjimas ES. Dvejopo naudojimo prekėmis galima laisvai prekiauti ES, išskyrus kai kurias problemines prekes, išvardytas reglamento IV priede kaip antai elektra įjungiamus sprogmenų detonatorius.

prekybos kontrolės ir eksporto sistema

Eksporto leidimai Eksporto leidimai skirstomi į keturias rūšis: 1. ES bendrieji eksporto leidimai ESBELkurie leidžia eksportuoti tam tikras dvejopo naudojimo prekes į tam tikras šalis ir laikantis tam tikrų sąlygų žr.

prekybos kontrolės ir eksporto sistema

Visuotiniai leidimai, kuriuos išduoda nacionalinės institucijos konkrečiam eksportuotojui skirtingoms prekėms eksportuoti į skirtingas šalis ar skirtingiems galutiniams naudotojams; 4.

Atskirieji leidimai, kuriuos išduoda nacionalinės institucijos konkrečiam eksportuotojui vienai arba kelioms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui ne ES šalyje.

Eksporto kontrolės institucijų tinklas Reglamentu nustatomas kompetentingų eksporto kontrolės institucijų tinklas, kurį koordinuoja Dvejopo naudojimo prekių koordinavimo grupė ir kuris keičiasi informacija apie eksporto kontrolę ir kuria jos įgyvendinimo priemones.

prekybos kontrolės ir eksporto sistema

Eksporto kontrolės politikos peržiūra Reglamente reikalaujama, kad Europos Komisija atliktų ES eksporto kontrolės politikos peržiūrą. Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą.

Joje daroma išvada, kad nors esamas eksporto kontrolės režimas suteikia tvirtą teisinį ir institucinį pagrindą, jį reikėtų patobulinti, siekiant sukurti šiuolaikinius kontrolės pajėgumus, kurių ES prireiks ateityje.

Komisija atliko poveikio vertinimą ir m.

prekybos kontrolės ir eksporto sistema

Reglamentas taikomas nuo m. Tarybos reglamentas EB Nr. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

prekybos kontrolės ir eksporto sistema

Panašūs apžvalgos