Whatsapp grupė pasirinkimo sandoriams. KPMG personalizavimas

whatsapp grupė pasirinkimo sandoriams

Mokesčių skyriaus kainodaros grupės vadovas KPMG Lietuvoje Susijęs turinys Svarbiausi sandorių kainodaros dokumentavimo metodikos pokyčiai: Supaprastinami reikalavimai, taikomi asocijuotųjų asmenų teikiamų mažos pridėtinės vertės paslaugų angl.

whatsapp grupė pasirinkimo sandoriams

Low value-adding intra-group services kainodaros atitikties ištiestosios rankos principui pagrindimui, suteikiant galimybę mokesčių mokėtojams pasirinkti taikyti 5 proc. Palengvinami mokesčių administravimo procesai, kai atliekama sandorių, susijusių su nematerialiojo turto, kurio vertę nustatyti sunku angl.

whatsapp grupė pasirinkimo sandoriams

Hard-to-value intangiblesar teisių į jį perleidimu, atitikties ištiestosios rankos principui kontrolė. Supaprastinama kontroliuojamųjų sandorių dokumentavimo tvarka, panaikinant reikalavimą rengti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus, kai vykdomi sandoriai tarp Lietuvos mokesčių mokėtojų. Patikslinama pelno padalijimo metodo taikymo tvarka.

whatsapp grupė pasirinkimo sandoriams

Priimtas įsakymas įsigalios m. Atnaujintos sandorių kainodaros dokumentavimo nuostatos, susijusios su mažos pridėtinės vertės paslaugų ir sandorių tarp Lietuvos mokesčių mokėtojų dokumentavimu, bus taikomos apskaičiuojant m.

Naujos nuostatos, susijusios su sunkiai nustatomos vertės nematerialiuoju turtu galios sandoriams, sudarytiems nuo m.

whatsapp grupė pasirinkimo sandoriams

Kartu su šiais pakeitimais mokesčių administratorius pranešė jog skirs didesnį dėmesį kontroliuojamiems sandoriams su užsienio vienetais, ypatingai finansavimo ir paslaugų sandoriams. Susisiekite su mumis.

whatsapp grupė pasirinkimo sandoriams

Panašūs apžvalgos