Prekybos sistemos ir skaitmeninės ekonomikos tyrimas

Žiedinės ekonomikos modeliavimas ir įveiklinimo perspektyva atviros mažos ekonomikos šalyje Projekto pavadinimas - Žiedinės ekonomikos modeliavimas ir įveiklinimo perspektyva atviros mažos ekonomikos šalyje Projekto kodas  - Nr. Santrauka — Projektas yra skirtas įvertinti makroekonominius efektus mažoje atviros ekonomikos šalyje, pereinant iš linijinio ekonomikos modelio į žiedinę ekonomiką.

Это Олвин мог оценить.

Nepaisant ES iniciatyvų diegti žiedinės ekonomikos koncepciją praktikoje, iki šiol dar dažna ekonominė sistema kas būdinga ir Lietuvos ekonomikai pasižymi linijine gamtinių išteklių transformacija į gamybą, vartojimą ir atliekas.

Stokojama didesnio gamtinių išteklių produktyvumo, ilgesnio gaminių vartojimo laiko, pakartotino panaudojimo, naudotų produktų dalių naudojimo gamyboje ir atliekų perdirbimo. Mokslinėje literatūroje pasigendama išsamios, kompleksinės analizės apie tiriamą reiškinį mažoje atviros ekonomikos šalyje, perėjimo iš linijinės į žiedinę ekonomiką pasekmių poveikį miestų, regionų ir šalies ekonomikos dinamikai, visuomenės gerovei, naujų darbo vietų sukūrimui. Be to, svarbu užtikrintų CE koncepcijos įveiklinimo integralumą su skirtingo lygmens strateginiais dokumentais.

akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas

Prieš įgyvendinant praktiškai prekybos sistemos ir skaitmeninės ekonomikos tyrimas pradedant naudoti viešus finansinius išteklius, svarbus gilus metodologinis supratimas apie ekonominės sistemos virsmą iš linijinės į CE.

Tyrimo rezultatai tiesiogiai prisidės su nauju metodologiniu indėliu prie tvarios ekonomikos mokslo krypties plėtros bei atitinkamų mokslinių uždavinių sprendimo: žiedinės ekonomikos koncepcijos išgryninimo ir ekosistemų funkcionavimo apibrėžimo mažos atviros ekonomikos atveju, dinaminio stochastinio bendrosios pusiausvyros DSGE modelio kūrimo mažai atvirai ekonomikai, siekiant įvertinti žiedinės ekonomikos įveiklinimo pasekmes, strateginių pasiūlymų suformavimo.

Šis projektas vyks dviem etapais. Pirmiausia bus sukuriama teorinė analizė ir gaunami duomenys, reikalingi tokiai analizei. Antra, bus sukuriamas dinamiškas stochastinis bendros pusiausvyros modelis mažai atvirai ekonomikai, siekiant įgyvendinti pasekmes pagal CR principus.

Norint pasiekti šį tikslą bus įgyvendinamos tokios užduotys: 1. Išsiaiškinti CE sąvoką remiantis plačia literatūros apžvalga, apimančia mikro, mezo ir makro lygių sąveiką, ir atnaujinti strateginių dokumentų analizę.

ne ūkio darbo užmokesčio prekybos strategija

Sukurti duomenų bazių kūrimo ir ekspertų apklausos metodiką. Sukurti naują CE funkcionavimo Lietuvoje duomenų bazę. Atliekant ekspertų apklausą, nustatyti CE politikos veiksnius ir iššūkius Lietuvoje. Sukurti pažangiausią dinamiškos stochastinės bendros pusiausvyros modelį mažai atvirai ekonomikai su CE elementais, tam, kad būtų galima įvertinti perėjimo prie aukštesnio CE įgyvendinimo lygio makroekonominius padarinius.

Pateikti strateginius pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip pereiti prie aukštesnio CE įgyvendinimo lygio.

  • „Infobalt“: skaitmeninė ekonomika sudaro 7,6% visos ekonomikos - Verslo žinios
  • Когда они добрались до усыпальницы, им потребовалось всего ничего времени чтобы обнаружить ту единственную плиту пола, на которую был устремлен взгляд Ярлана Зея.
  • Не знаю, к чему бы это, только мне все это как-то не нравится.

Veiksniai, lemiantys norą atskleisti savo asmeninius duomenis, ir jo įtaka pirkimo kanalo pasirinkimui Projekto pavadinimas — Veiksniai, lemiantys norą atskleisti savo asmeninius duomenis, ir jo įtaka pirkimo kanalo pasirinkimui Paraiškos kodas - Nr. S-MIP Projekto vykdytojai — dr. Sigitas Urbonavičius, dr. Vatroslav Škare, dr.

Mindaugas Degutis, dokt. Ignas Zimaitis, dokt. Vaida Kaduškevičiūtė Projekto tikslas — nustatyti, kokie veiksniai lemia pirkėjų norą atskleisti asmeninius duomenis, kai jie renkami komerciniais tikslais, ir kaip ketinimas atskleisti duomenis pasireiškia perkant. Konkrečiai siekiama nustatyti, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką norui atskleisti savo asmeninius duomenis, kaip noras atskleisti asmeninius duomenis pirkimo atveju daro įtaką pasirenkant pirkimo kanalą elektroninį, tradicinį arba mišrų bei sąveikauja su pasitikėjimu pardavėju bei laukiama nauda iš asmeninių duomenų atskleidimo.

Santrauka — Didėjantis asmeninių duomenų naudojimas sudaro prielaidas prisitaikyti prie individo poreikių ir jį vis geriau aptarnauti.

citi fx opcionų prekybininkas

Tačiau asmeninius duomenis atskleisti gali būti rizikinga, jei tiksliai nežinoma, ar jie bus tinkamai saugomi bei naudojami. Rūpinimosi savo privatumu klausimas plačiai prekybos sistemos ir skaitmeninės ekonomikos tyrimas mokslo bei praktinėje plotmėje, tačiau daug menkiau žinoma apie kitą privatumo pusę: paprastos tendencijos strategijų vykdymas prekiaujant valiuta norą atskleisti asmeninius duomenis žinant, kad jie bus naudojami komerciniais tikslais duomenų savininko labui.

Tai ypač aktualu, įsigaliojus Europos bendrajam duomenų apsaugos reglamentui BDARreikalaujančiam, kad duomenys būtų renkami tik su jų savininko sutikimu, kas žymiai tiksliau apibrėžia rinkodaros su leidimu angl.

Asmens noras atskleisti savo duomenis tampa tiesiogiai priklausomas nuo jo pasitikėjimo duomenų gavėju bei nuo to, kokios naudos jis tikisi sau. Šioje srityje pastebima mokslinių žinių spraga, kurią projektu siekiama bent iš dalies užpildyti.

Dabartinė padėtis  m. Komisijos komunikatą dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti COM  —  atsižvelgdamas į  m. Komisijos komunikatą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti COM  —  atsižvelgdamas į  m.

Asmeninė kainodara, privatumas ir paieška mažmeninėse rinkose Projekto pavadinimas — Asmeninė kainodara, privatumas ir paieška mažmeninėse rinkose Paraiškos kodas - Sigitas Urbonavičius, Dr. Vaiva Petrikaitė Projekto tikslas — Tirti vartotojų paskatas saugoti asmeninę informaciją mažmeninėse rinkose, kur taikoma asmeninė kainodara ir vyrauja informacijos asimetrija, ir skatinti mokslinio darbo patirties ir žinių mainus tarp tyrėjos ir priimančiosios institucijos mokslinių darbuotojų.

Santrauka — Leisdamas prekių ir paslaugų pardavėjams apie save žinoti daugiau, vartotojas gali nesivarginti ir neieškoti pageidaujamų pirkinių: pardavėjai patys pateiks jam pritaikytus pasiūlymus.

Deja, pasiūlytas produktas, nors ir atitiks vartotojo poreikius, dažnai bus brangus. Dėl šios priežasties pirkėjas gali nuspręsti saugoti asmeninius duomenis ir negaudamas asmeninių pasiūlymų veltis į laiko ir pastangų reikalaujančias reikiamos prekės už mažą kainą paieškas.

Karantinas ir ekonomika: galimi scenarijai, prognozės, įtaka verslui

Šio projekto vykdymo metu tyrėja analizuos tokio pobūdžio vartotojų pasirinkimus mažmeninėse prekių ir paslaugų rinkose ir formuluos rekomendacijas kaip pagerinti šių rinkų efektyvumą, didinti vartotojų gerbūvį. Tyrėja taps Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės nare, dalinsis Ispanijos ir Nyderlandų karalystės akademinėse institucijose sukaupta mokslinio darbo patirtimi ir prisidės prie tarptautinių akademinių ryšių plėtimo ir stiprinimo.

Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka

Tuo pačiu metu ji semsis studijų programų kūrimo ir tobulinimo patirties bei užmegs ryšius su vietos verslo ir kitų organizacijų atstovais. Šie žingsniai užtikrins, kad ateityje tyrėja vykdys sėkmingus aukšto lygio mokslinius projektus, kuriuose dirbs kartu su Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų akademine bendruomene bei verslo ir valstybės institucijų atstovais. Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr. Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto pavadinimas — Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto kodas - Giedrė Dzemydaitė stažuotojaprof.

Algirdas Miškinis stažuotojos vadovas Projekto tikslas — tobulinti jaunosios mokslininkės mokslinę kvalifikaciją per praktinę mokslinę veiklą, kuria siekiama įvertinti ūkio sektorių efektyvumą, nustatyti neproduktyvumo apraiškas ekonomikos struktūroje ir pateikti siūlymus jų sprendimui.

Santrauka — keliamas uždavinys po doktorantūros stažuotės metu kelti stažuotojos mokslinę kvalifikaciją atlikti aukšto mokslinio lygio tyrimus, išnagrinėti metodų taikymo galimybes ūkio sektorių efektyvumo vertinimui, apjungiant neparametrinius efektyvios ribos metodus ir neuroninius tinklus, sudarytą metodiką pritaikyti neproduktyvumo apraiškų ES šalių ir regionų ekonomikos struktūroje nustatymui, pateikti siūlymus produktyvumo kėlimui ir sumanios specializacijos plėtojimui.

Mokslinio tyrimo projekto įgyvendinimas praplečia mokslinį pažinimą ekonomikos struktūrinių pokyčių, sektorių efektyvumo vertinimo ir produktyvumo kėlimo srityse, analizuojant šalių ir regionų ekonomikas. Tyrimai aktualūs ES ir nacionalinės pramonės politikos formuotojams, siekiant pagrįsti sprendimus dėl sumanios specializacijos plėtojimo bei sektorinės politikos įgyvendinimo. Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr.

Mangirdas Morkūnas stažuotojasprof.

prekybos galimybė dėl robinhood

Tomas Baležentis stažuotojo vadovas Projekto tikslas — įvertinti ir pasiūlyti būdus, kaip pagerinti klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio plėtros konvergenciją senosiose ir naujosiose ES šalyse narėse taip pat ir tarp šių grupių.

Santrauka — Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio matavimo rodiklių sistemai sukurti bus naudojamasi išsamia mokslinės literatūros ir teisinių-normatyvinių dokumentų analize.

Rodiklių atrinkimas bus atliekamas ekspertų, kuriuos sudarys mokslininkai ir Lietuvos ŽŪM darbuotojai, apklausos būdu. Rodiklių svoriai bus nustatomi tiek subjektyviais būdais, naudojantis AHP Analytic hierarchy process arba BWM Best-Worst Method technikomis, tiek objektyviais svorių nustatymo metodais, tokiais kaip entropijos arba ex-aequo technikos.

bitcoin difficulty change

Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio išsivystymo lygis ES šalyse narėse bus vertinamas taikant bent tris daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus. Tikslūs DSP metodai yra parenkami pagal duomenų masyvo struktūrą. Konvergencijos matavimas bus atliekamas naudojant skirtingas mokslines prieigas δ, β, klubinė konvergencija bei taikant atitinkamus ekonometrinius modelius.

Tai leis sukurti schemą, užtikrinančią konvergencijos procesą kuriant klimato požiūriu sumanų žemės ūkį ES. Vytautas Dikčius, prof. Sigitas Urbonavičius, asist. Karina Adomavičiūtė, asist. Dalia Čiupailaitė, doc. Degutis Mindaugas, j. Platformoje bus mokoma programavimo kalbų, internetinių svetainių kūrimo, internetinio verslo subtilybių, kompiuterinių žaidimo kūrimo ir kitų skaitmeninių sričių mokslų, aktualių persikvalifikuojantiems pagal rinkos poreikius bei svarbių šuolaikiniams darbdaviams.

Darbo santykių lankstumas ir darbo rinkos nelygybė Projekto pavadinimas - Darbo santykių lankstumas ir darbo rinkos nelygybė Paraiškos kodas - Nr. P-LL Projekto vykdytojai — prof. Romas Lazutka, prof.

  1. Dvejetainis variantas halal kah
  2. PRANEŠIMAS dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto
  3. Это чудесное место, - сказал Элвин.
  4. Kada yra apmokestinami riboti akcijų pasirinkimo sandoriai
  5. Prekybos opcionais internetiniai seminarai
  6. Существует несколько архитектурных форм, которые не подвержены изменениям, потому что являют собой совершенство.

Linas Tarasonis, dr. Jose Garcia-louzao-Perez Projekto tikslas — Šio projekto tikslas yra atlikti eilę testų, siekiant patikrinti svarbias hipotezes apie nelygybės darbo rinkoje veiksnius plačiame lyginamajame šalių kontekste. Taip pat bus siekiama pasiūlyti bent kelias metodologines inovacijas, metodologinę projekto įvairovę bei atskirti pasiūlos ir paklausos pusės veiksnius darbo laiko lankstumo aspektą derinant asmeninį ir profesinį gyvenimą.

Santrauka — GoldinAER teigimu per pastaruosius penkiasdešimt metų visuomenės padarė ženklų proveržį mažinant algų ir užimtumo atotrūkį.

Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka Atverti faktų suvestinę pdf formatu Bendroji skaitmeninė rinka skatina ekonomiką, mažina poveikį aplinkai ir gerina gyvenimo kokybę pasitelkiant e. Rinkos ir vyriausybės paslaugos šiuo metu plėtojamos pereinant nuo fiksuotųjų prie mobiliųjų platformų ir jau teikiamos beveik visur. Dėl minėtų pokyčių reikalinga Europos reguliavimo sistema, siekiant plėtoti debesijos kompiuteriją, tarpvalstybinę prieigą prie turinio ir galimybes prisijungti prie judriojo ryšio duomenų nepaisant sienų, kartu užtikrinant privatumą, asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą.

Visgi visiško darbo rinkoje egzistuojančių skirtumų nykimo pasiekti nepavyko. Goldin redukuoja likusius darbo rinkoje atotrūkius iki darbo laiko lankstumo koncepcijos, kuri turi būti suprantama tiek iš darbuotojo, tiek ir iš darbdavio perspektyvų. Pavyzdžiui, pagrindiniai slaugą ir vaiko priežiūrą teikiantys namų ūkių nariai turi mažesnius laiko rezervus, kuriuos galėtų paskirti darbui rinkoje. Panašioje nepalankioje situacijoje yra atokių vietovių gyventojai, negalią turintys asmenys ir kitos pažeidžiamos grupės.

dviejų tipų akcijų pasirinkimo sandoriai

Nors Goldin tezės yra vertingos, empiriškai jos yra menkai pagrįstos ir dažnai prieštaringos. Šio projekto rėmuose prekybos sistemos ir skaitmeninės ekonomikos tyrimas atliekama serija Goldino tezių tikrinimo testų, analizuojant darbo laiko lankstumo poveikį algų ir užimtumo atotrūkiui.

Projektu siekiama išanalizuoti kaip Covid iššaukta ekonominė krizė paveikė gyventojų užimtumo ir skurdo padėtį, kokiu mastu naujai įvestos socialinės apsaugos priemonės atitiko besikeičiančią padėtį bei koks jų ilgalaikis poveikis.

„Infobalt“: skaitmeninė ekonomika sudaro 7,6% visos ekonomikos

Remiantis atlikta analize bei tarptautine patirtimi bus pateiktos rekomendacijos viešosios politikos veikėjams. Projekto metu numatoma išanalizuoti Lietuvos ir tarptautinius dokumentus, siekiant įvertinti priimtas priemones krizės sukelto nedarbo ir skurdo mažinimui, išanalizuoti užsienio ekspertų vertinimus dėl taikomo krizės pasekmių paketo jų šalyse, įvertinti Lietuvos darbdavių ir profesinių sąjungų nuomonę dėl šalyje taikomo priemonių paketo, išnagrinėti esamus statistinius ir administracinius duomenis apie nedarbo ir skurdo situaciją, apklausti šalies gyventojus, kaip jie vertina krizės pasekmių švelninimo priemonių paketą.

Remiantis sukaupta informacija bus siekiama parengti alternatyvius scenarijus Lietuvai. Numatoma parengti rekomendacijas Lietuvai dėl COVID krizės pasekmių švelninimo priemonių pateikiant pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, taip pat rekomenduojant kurias viešojo administravimo procedūras reikėtų tobulinti siekiant sklandesnio jų įgyvendinimo.

Panašūs apžvalgos